Skip to main content

Vaccinationer

Behöver er personal vaccineras?

Du som arbetsgivare är skyldig att sörja för arbetstagarnas säkerhet och hälsa i arbetet. Hit hör även de vaccinationer som dina medarbetare behöver med anledning av sitt arbete. Detta hjälper vi er gärna med!

Vi kan erbjuda er allt från grundskydd till mer riktad vaccination mot olika typer av sjukdomar.