Skip to main content

Om oss

Mälarpraktiken

I en nära dialog med våra kunder säkerställer vi att du får rätt stöd och rätt tjänst levererad utifrån just ditt behov. Vi ger dig ett professionellt bemötande och tar hand om dig och dina anställda.

  • Vi bidrar till hälsosamma och välmående arbetsplatser
  • Vi gör det lilla extra för att lösa uppdraget
  • Vi lära känna våra kunder
  • Vi bryr oss om våra kunder

Information om Mälarpraktiken

Mälarpraktiken ägs sedan 2022 av Smedhälsan Holding AB. Vi är en koncern som genom moderbolaget Smedhälsan Holding AB ägs av drygt 50 lokala företag i Eskilstuna.  Våra ägare är representerade i vår styrelse.

Vi strävar efter att vara ett heltäckande företag inom företagshälsovård, vaccinering och primärvård. Smedhälsan Holding äger även Smedhälsan i Eskilstuna som bedriver företagshälsovård, Aros vaccin samt Vårdcentralen Smeden i Eskilstuna. Smedhälsan företagshälsovård etablerades i Eskilstuna redan 1967.

Hos oss på Mälarpraktiken arbetar bl.a. företagsläkare, företagssköterska, beteendevetare, psykoterapeut, ergonom samt arbetsmiljöingenjör.

Vår affärsidé är att medverka i företagens arbetsmiljöarbete och verka för den bästa hälsan hos personalen. Vi ska tillgodose kundernas behov av företagshälsovård och tillhandahålla service och tjänster i enlighet med överenskomna specifikationer och avtal.

Vårt mål är är att de anställda ska må bra och att företagen därigenom blir attraktiva, effektiva och hållbara organisationer. Vi strävar efter att följa utvecklingen inom området för att kunna delge kunderna vunna erfarenheter i syfte att utveckla deras verksamheter.

Mälarpraktiken är medlem i branschorganisationen Sveriges företagshälsor och vi är ISO-certifierad enligt ISO 9001-standarden.

Du hittar oss på:

Trädgårdsgatan 25 i Strängnäs

För att komma i kontakt med oss ring 0152-18180 eller maila: malarpraktiken@smedhalsan.se