Skip to main content

Arbetsmiljö

Vi finns som stöd kring er psykiska, fysiska och sociala arbetsmiljö

Ett samarbete med oss hjälper er att minska sjukfrånvaron, öka produktiviteten och lönsamheten. Mälarpraktiken har stor kunskap och kompetens inom området arbetsmiljö. Vi kan som en oberoende expertresurs hjälpa er att se sambandet mellan arbetsmiljö, organisation, produktivitet och hälsa. Företagshälsovård handlar om att förebygga ohälsa samt att upptäcka arbetsmiljörisker.

Fysisk arbetsmiljö

 • Lagefterlevnad arbetsmiljö
 • Riskanalyser
 • Deltagande i skyddsronder, arbetsmiljökommitté samt vid inspektioner från ex. Arbetsmiljöverket
 • Ergonomi
 • Systematiskt arbetsmiljöarbete
 • Kemiska arbetsmiljörisker
 • Yrkeshygieniska mätningar
 • Bullermätningar och utredningar
 • Vibrationer, elektromagnetiska fält, belysning, klimat m.fl

Organisatorisk och social arbetsmiljö

Ca hälften av sjukskrivningarna i Sverige idag är av psykosocialkaraktär. Den psykosociala arbetsmiljön är därför en viktig del i att arbeta förbyggande och hållbart på arbetsplatsen. Vi hjälper dig med.

 • Kartläggningssamtal
 • Ledarskapsutveckling
 • Stödsamtal
 • Lagefterlevnad arbetsmiljö
 • Riskanalyser
 • Systematiskt arbetsmiljöarbete

Kontakta oss på:

Fysisk arbetsmiljö:
Ergonom: pierre.uhlin@smedhalsan.se
Arbetsmiljöingenjör: carola@sundarbetsmiljo.se

Organisatorisk och social arbetsmiljö:
Beteendevetare: emmeli.asp@smedhalsan.se