Skip to main content

Rehabilitering

Rehabilitering

Rehabilitering innebär arbetslivs inriktade åtgärder inom medicinska, sociala och psykologiska områden. Åtgärderna ska göra det möjligt för en arbetstagare att komma tillbaka till eller stanna kvar i arbetet. Att komma tillbaka till arbetet är enklare om sjukfrånvaron inte blir långvarig. 

Vi hjälper dig med stöd i rehabiliteringsplaneringen för din medarbetare. Vi börjar ofta med ett kartläggningssamtal för att få en förståelse för medarbetarens situation.

Rehabilitering kan vara

  • Frisk och sjukanmälan för att tidigt upptäcka ohälsa och agera förebyggande
  • Kartläggningssamtal för att få djupare insikt och kunna stödja medarbetaren
  • Dialog kring och införande av förstadagsintyg
  • Stöd och planering vid rehabilitering för din medarbetare
  • Arbetsförmågebedömning för att komma vidare med arbetsinriktad rehabilitering

Kontakta oss på:

Beteendevetare: emmeli.asp@smedhalsan.se
Företagssköterska: ninve.palo@smedhalsan.se