Skip to main content

Utbildningar

Utbildningar

Av oss på Mälarpraktiken kan du få hjälp att utbilda din personal inom olika områden som exempelvis arbetsmiljö, ledarskap och organisation eller första hjälpen och HLR. Allt utifrån era behov. 

Nedan ser du ett axplock av vad vi har för utbildningar. Hör gärna av dig om du vill veta mer!

Frukostföreläsningar Chef och Ledarrollen

Att vara chef ställer höga krav och är ofta en komplex uppgift, därför erbjuder i kostnadsfria frukostföreläsningar på dessa teman.

Innehåll:

 • Kommunikation som chef
 • Grupprocesser och förändringsmotstånd
 • Hållbart ledarskap
 • Friskare arbetsplatser

För intresseanmälan mejla beteendevetare: emmeli.asp@smedhalsan.se

BAM, Bättre Arbetsmiljö

En utbildning för chefer och skyddsombud, som behöver veta vilka krav arbetsmiljölagen ställer på organisationen. Utbildningen är en kombination av föreläsningar, grupparbeten och praktiska exempel. Vid företagsinterna utbildningar kan utbildningen anpassas efter era behov. Utbildningen ges under 2 dagar.

 Innehåll:

 • Arbetsmiljölagen och Systematiskt arbetsmiljöarbete med tillämpning
 • Samverkan och roller. Chefens-, skyddsombudets-, och arbetsmiljökommitténs ansvar
 • Fysisk arbetsmiljö –Arbetsplatsens utformning, buller, belysning mm
 • Organisatorisk och Social arbetsmiljö – Vad säger lagen och hur tillämpas den.
 • Frisk- och riskfaktorer – Vad kan jag ställas inför, och hur kan jag jobba med det?
 • Alkohol och drogproblematik
 • Riskbedömningar
 • Rättsfall

För att boka, mejla beteendevetare: emmeli.asp@smedhalsan.se

Skiftkörkort

Hur arbetstiden är planerad utgör en riskfaktor för arbetstagare framför allt för dig som arbetar skift, natt, har delade eller långa arbetspass. Kunskap om hur arbetstiden kan planeras är en förutsättning för att minska riskerna för ohälsa. Utbildningen genomförs under 1 timme. Utbildningen kan även ges företags specifikt ute hos er på arbetsplatsen. 

Innehåll:

 • Sömn
 • Kost
 • Stress & återhämtning
 • Rörelse & aktivitet
 • Ljusets påverkan på hälsan

Anmälan görs till fhv@smedhalsan.se

Kränkande särbehandling

Med kränkande särbehandling menas handlingar som riktas mot en eller flera arbetstagare på ett kränkande sätt. Handlingarna kan leda till ohälsa och medföra att de som drabbas hamnar utanför den sociala gemenskapen. Detta gör att det är viktigt att fånga tidiga signaler på ohälsa hos medarbetare. Utbildningen tar 3 timmar med teoretisk kunskap blandad med praktiska övningar. 

Innehåll:

 • Vad säger lagen?
 • Vad omfattas av kränkande särbehandling?
 • Grundläggande kunskap om tidiga signaler och tecken
 • Hur kan man förebygga kränkande särbehandling?

Intresseanmälan eller bokning görs till beteendevetare: emmeli.asp@smedhälsan.se

Stress och återhämtning

Hälsa är ett samspel mellan olika faktorer och påverkas av våra levnadsvanor och vår livsstil. Kunskap om vår hälsa och hur vi kan påverka den är en förutsättning för att minska risker för ohälsa.

Mälarpraktiken ger dig information om hur du kan göra de bästa valen för din hälsa när det handlar om:

 • Sömn
 • Kost
 • Rörelse & aktivitet
 • Återhämtning

Föreläsningen genomförs under 1 timme. 

Intresseanmälan görs till beteendevetare: emmeli.asp@smedhalsan.se

Hälsoinspiratörer Företagsspecifik

Ta chansen och utbilda er personal till att bli hälsoinspiratörer för övriga kollegor. Välmående på arbetsplatsen bygger på att medarbetarna har en god livsstil som balanserar arbete och fritid på ett gynnsamt sätt.

Vår ergonom kommer ut och tittar på er fysiska arbetsmiljö för att komma med tips på hur ni kan förbättra arbetsställningar och utforma arbetsplatsen mer hälsofrämjande. Vår hälsopedagog kommer föreläsa om vikten av kost och motion för vår hälsa. Vår beteendevetare föreläser om stress/återhämtning, beteenden i förändring samt utbildar kort i Motiverande samtal.

Föreläsningen blandar teoretisk kunskap och praktiska övningar och spänner över en dag med 3-4 efterföljande uppsamlingsmöten. Låter detta intressant kontakta hälsopedagog:  eva.garplind@smedhalsan.se

HLR med hjärstartare

Skapa möjlighet för din personal att känna sig trygga inom området Hjärt- och lungräddning, och faktiskt skapa möjligheter för att rädda liv. Efter genomförd utbildning kommer du kunna utföra HLR samt använda hjärtstartare vid identifierat hjärtstopp, kunna ingripa vid ett luftvägsstopp samt kunna larma 112 och ge en tydlig beskrivning av händelsen.

Du kan även lägga till möjligheten att få bättre förutsättningar för att klara akuta skador och olyckor genom vår utökade kurs där vi inkluderar första hjälpen.

Utbildningar som kan väljas är:

 • HLR med hjärstartare
 • HLR med hjärstartare och första hjälpen

För att boka kontakta företagssköterska: flo.jonsson@smedhalsan.se